Reviews Nokia 5.4: THỪA CAMERA, THIẾU HIỆU NĂNG nhưng ko hẳn là TỆ!!!

Nokia 5.4 vừa được HMD reviews tại thị trường Việt Nam với mức givàamp;aacute; 5 triệu đồng. Nokia 5.4 hướng tới đối tượng người tiêu dùng người dvàamp;ugrave;ng phổ thvàamp;ocirc;ng, yvàamp;ecirc;u thvàamp;iacute;ch chụp Hình ảnh quay phim với cơ chế quay phim chuyvàamp;ecirc;n nghiệp.

Hvàamp;atilde;y cvàamp;ugrave;ng TechZ khvàamp;aacute;m phvàamp;aacute; thời hạn nhanh chiếcvàamp;nbsp; Nokia 5.4 để xem nvàamp;oacute; cvàamp;oacute; thực sự đvàamp;aacute;ng tậu trong tầm givàamp;aacute; khvàamp;ocirc;ng nhvàamp;eacute;!

 

Nokia 2.4: bạn dạng nvàamp;acirc;ng cấp của Nokia 2.3 givàamp;aacute; khvàamp;ocirc;ng đổi

(Techz.vn) Nokia 2.4 người tiếp theo sau của Nokia 2.3 với những sự nvàamp;acirc;ng cấp đvàamp;aacute;ng kể. Nếu chỉ nhvàamp;igrave;n vvàamp;agrave;o thiết kế, Nokia 2.4 chưa cvàamp;oacute; sự khvàamp;aacute;c biệt to so với Nokia 2.3.

Nguồn: Techz

Từ khóa: Reviews Nokia 5.4: THỪA CAMERA, THIẾU HIỆU NĂNG nhưng ko hẳn là TỆ!!! – Reviews Nokia 5.4: THỪA CAMERA, THIẾU HIỆU NĂNG nhưng ko hẳn là TỆ!!!

Bài viết cùng chủ đề: